Je bedrijf verkopen? Dat gaat in 4 fasen!

Bedrijf verkopen

Als je in het bezit bent van een bedrijf, dan is de kans groot dat je dit bedrijf op een zeker moment zult verkopen. Het is goed om daar alvast een beetje bij stil te staan, want je bedrijf verkopen is een belangrijke gebeurtenis. Het resultaat hiervan bepaalt immers voor een groot deel je financiële slagkracht voor de rest van je leven. Bedrijfsverkoop bestaat doorgaans uit vier fasen. Hieronder beschrijven we deze in het kort.

Oriënteren

De verkoop van je bedrijf begint met een oriëntatiefase. In deze fase is het de bedoeling dat je doelstellingen uitspreekt, bijvoorbeeld over de verwachte opbrengst en tijdsduur van de hele verkoop. Ook is de totstandkoming van een overdrachtsplan essentieel. Wellicht kun je alvast oriënterende gesprekken voeren met financiële specialisten, juristen, adviseurs en/of een notaris.

Bedrijf verkopen

Voorbereiden

In deze fase is het de bedoeling dat je je bedrijf klaar maakt om te verkopen. Dat houdt in dat je je bedrijf op het gebied van management, organisatie en financiële huishouding in orde moet hebben. Is dat het geval, dan kun je de vraagprijs vaststellen.

Acquireren

Wanneer je bedrijf klaar is om te worden verkocht, kan de acquisitiefase z’n aanvang nemen. Probeer kandidaten te rekruteren en inventariseer welke kandidaten echt interessant zijn. Vervolgens is het tijd om deze kandidaten te gaan benaderen, zodat verkennende gesprekken gevoerd kunnen worden.

Bedrijf verkopen

Afronden

Wanneer de verkennende gesprekken goed blijken te verlopen, zul je merken dat je met minstens één kandidaat verder komt. Als het goed is kom je op de een of andere manier nader tot elkaar. Toch zijn onderhandelingen over de prijs en de voorwaarden geen zeldzaamheid. Mochten jullie een prijs overeenkomen, dan kan de akte worden opgesteld en getekend. In die akte staat de datum van overdracht als het goed is ook vermeld. Na de overdracht is de zaak vervolgens definitief beklonken.