Hetgeen de AVG voor jou betekent na de invoering

Hoewel de nieuwe AVG-regelgeving inmiddels enige tijd van kracht is, weten veel mensen nog steeds niet precies wat de AVG voor hen betekent. Gelukkig is er op internet veel over de nieuwe regelgeving te lezen, wat we in dit artikel kort voor u opsommen. Zo weet u voortaan precies op welke manier er met uw gegevens om wordt gegaan, wat er gebeurt als een bedrijf of website gehackt wordt, enzovoorts. Om te beginnen is het belangrijk om naar de afkorting AVG te kijken, waar staat dit eigenlijk voor? AVG is een afkorting voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. De regelgeving is binnen de gehele EU actief, al kan ieder land een deel van de regelgeving zelf invullen.

Privacy

Redenen voor de invoering van de AVG

De AVG werd begin 2018 ingevoerd om burgers binnen de EU beter te beschermen. Nu bedrijven en ook verenigingen of stichtingen over steeds meer data van ons beschikken, is het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de bescherming hiervan. Hoe makkelijk kunnen hackers bij deze data komen? Op welke manier wordt voorkomen dat de data gestolen of aangepast wordt door onbevoegde personen? Enzovoorts. Ook een belangrijk onderdeel van deze AVG is het feit, dat bedrijven precies moeten weten wie toegang heeft tot welke data. Overigens is de introductie van de AVG niet geheel nieuw. Voorheen bestond de WBP al, de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Risico's

Datalekken moeten voortaan altijd gemeld worden

In het verleden kwam het geregeld voor dat een datalek onder de pet gehouden werd door bedrijven. Tegenwoordig is dit niet langer toegestaan! Datalekken moeten niet alleen bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld worden, maar ook aan de getroffen gebruikers, medewerkers, klanten, enzovoorts. Op deze manier weet u precies wat er met uw data gebeurd is, wie hier mogelijk toegang tot heeft gehad, enzovoorts. Ook kunt u op basis van zo’n bericht uw wachtwoorden op andere websites veranderen.