Introductie Algemeen Pensioenfonds

Op de valreep van 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd, de Wet Algemeen pensioenfonds gaat in per 01-01-2016.

Foto

 

Wat is een APF?

Het algemeen pensioenfonds (APF) wordt als nieuwe soort pensioenuitvoerder aan het lijstje toegevoegd. Met ingang van 01-01-2016 is het dus mogelijk dat een pensioenregeling bij een APF wordt ondergebracht.  Wat is belangrijk om over een APF te weten:

  • Een APF kan als het nodig is pensioenen korten. Dat kan een verzekeraar niet;
  • Maar ook, de (forse) garantieopslagen die verzekeraars in hun premie verdisconteren zijn bij een APF lager. Daarnaast heeft een APF meer beleggingsvrijheid. Er is dus bij een APF anderzijds kans op een lagere premie en hogere toeslagen (indexatie). De praktijk moet dit nog wel uitwijzen!;
  • Een APF kent financieel gescheiden “collectiviteitskringen” (ringfencing) waarbinnen één of meerdere pensioenregelingen van één of meerdere werkgevers uitgevoerd kunnen worden.

 

Voor wie is een APF interessant?

Er zijn 3 “doelgroepen”:

  • Ondernemingspensioenfondsen:

Het aantal ondernemingspensioenfondsen is sinds 2004 met ca. 75 % afgenomen. De druk op de resterende fondsen blijft aanhouden, een verdere afname wordt verwacht.

  • DB pensioenregelingen bij een verzekeraar:

De premie voor Defined Benefit (DB) regelingen (eind- en middelloon) stijgt fors door de lage marktrente en hoge levensverwachting terwijl het uitzicht op toeslagen (indexatie) beperkt is.

  • DC pensioenregelingen bij een verzekeraar:

In de uitvoering van een Defined Contribution (DC) regeling (beschikbare premieregeling) wordt de uitvoerder (verzekeraar en PPI) beperkt in de beleggingen. Die moeten in de aanloop naar de pensioendatum worden afgebouwd (life cycle) en tijdens de uitkeringsfase mag niet belegd worden. Die regel geldt niet voor een APF, dus de overstap kán interessant zijn. NB: een verruiming van de wet staat op stapel: het wetsvoorstel variabele pensioenuitkering.

 

Planning APF

De Wet APF gaat weliswaar in per 01-01-2016, maar daarmee is de kous nog niet af. APF’n moeten eerst nog een vergunningsperiode bij de Nederlandsche Bank doorlopen. Dan wordt ook duidelijk in welke mate APF pensioenpremies en APF vooruitzichten op toeslagverlening verschillen van verzekeraars. Er zijn meerdere APF’n in oprichting. De verwachting is dat in het voorjaar 2016 de eerste APF’n op de markt zullen verschijnen.

 

Volg het pensioen nieuws van Pensioen Perspectief voor nieuws over pensioenen, bedrijfspensioen en werkgever pensioen.