Bedrijfshulpverlening tijdens brand en noodgevallen

BHV staat voor bedrijfshulpverlening en deze cursussen bestaan onder andere uit brand bestrijden, communicatie tijdens noodgevallen, levensreddende handelingen en ontruiming. Er is een theorie gedeelte die de basis vormen voor de praktijk waarin je leert wat je moet doen in noodsituaties en hoe je slachtoffers het beste kan helpen. Doe je deze cursus voor je bedrijf dan zal het noodevacuatieplan besproken worden en de risico inventarisatie die een overzicht geeft van de risico’s die bij jouw bedrijf kunnen spelen. Deze cursus is er niet alleen voor het handelen tijdens noodsituaties, maar het voorkomen van branden of andere ongelukken wordt behandeld.

 

De Risico Inventarisatie en Evaluatie

Volgens de ARBO-wet is elk bedrijf verplicht een aantal personeelsleden het examen BHV te laten halen. Hoeveel personeel dit precies moet zijn wordt bepaald tijdens de Risico Inventarisatie en Evaluatie. Hier worden het aantal bezoekers ook bij begrepen en dit rapport legt vast welke risico’s er bij de werkzaamheden komen kijken. Naar aanleiding daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld en het aantal werknemers met het examen BHV op zak is hier deel van. De getrainde personeelsleden zullen dus zeker van deze inventarisatie op de hoogte moeten zijn.

 

De taken van de hulpverleners

De getrainde personen zullen de volgende taken meekrijgen. Ze moeten EHBO kunnen toepassen, ze kunnen het risico van brand helpen beperken en kunnen de gevolgen van ongevallen analyseren. In het geval van een noodgeval zijn ze er om de aanwezigen en betrokkenen te alarmeren en het gebouw te evacueren. Dit doen ze in samenwerking met de brandweer- en ambulance medewerkers.

 

Het certificaat

Als de cursist de toets goed afrond ontvangt hij of zij het BHV diploma. Dit diploma is 1 jaar geldig en moet voordat hij afloopt herhaald worden om hem actief te houden. Hier zijn speciale herhalingstrainingen voor beschikbaar waar de praktijk en de theorie worden herhaald toegepast op cursisten die de kennis al bezitten.