Alles over de regelgeving voor bedrijfsafval

regelgeving bedrijfsafval

Wat is precies bedrijfsafval? Bedrijfsafval verwijst naar al het afval dat door je bedrijf wordt gegenereerd. Bedrijfsafval is: Restafval (restafval na recycling/hergebruik) Bouwafval (zoals steen, hout, kunststof, isolatiemateriaal) Chemisch afval (zoals batterijen, afvalwater met reinigingsmiddelen, medisch afval, afgewerkte olie). Je geeft bedrijfsafval af aan een erkende inzamelaar of erkende afvalverwerker.

Dien je bedrijfsafval te scheiden?

Daar kunnen we heel duidelijk over zijn: Ja. Je bedrijf is verplicht afval zoveel mogelijk gescheiden aan te bieden. In Nederland is het Landelijk Afvalbeheer Plan van toepassing, waarin is vastgelegd dat zoveel mogelijk materiaal moet worden hergebruikt en gerecycled. Het afvalbeheerplan ondersteunt de transitie naar een circulaire economie, een langetermijndoel dat we in Nederland hopen te bereiken. Afvalscheiding is alleen van toepassing indien mogelijk. Dit betekent dat als je als bedrijf te weinig afval hebt, alleen niet-recyclebaar afval produceert of niet kunt komen tot gescheiden inzameling, je niet verplicht bent om te scheiden.

Gevaarlijke afvalstoffen

De stoffen die schadelijk zijn voor mens, dier en milieu moeten altijd apart worden aangeboden. Deze mogen niet in de algemene restafval container. Stimuleer in je bedrijf daarnaast gescheiden inzameling van gemakkelijk recyclebaar afval zoals papier/karton, glas, organisch afval, hout, textiel, metaal en elektronische apparatuur. Bepaalde soorten afval kunnen tot op zekere hoogte aan het restafval worden toegevoegd. Zo mogen er wekelijks totaal 500 plastic bekers in het restafval en 3 kg piepschuim en vijf autobanden. Voldoende restafval containers via MilieuServiceNederland.nl regelen is dan ook een must!

Bedrijfsafval wat lijkt op huishoudelijk afval

Heb je bedrijfsafval wat lijkt op huishoudelijk afval? In sommige gemeenten kun je de gemeente vragen om dit afval op te halen. Of je kunt het naar een milieustraat in je gemeente brengen. Je betaalt hiervoor wel verwerkingskosten.

Bedrijfsafval wordt afgevoerd naar stortplaatsen

Als je afval naar een stortplaats brengt, moet je de volgende informatie verstrekken:

  • Waar het afval vandaan komt
  • Hoe het afval is ontstaan
  • Hoe het afval is behandeld
  • Eventuele gevaarlijke eigenschappen van het afval

Afvalkosten verlagen

Het sorteren van afval is niet alleen goed voor het milieu, maar levert ook economische voordelen op. Veel soorten afval zijn goedkoper als ze apart worden verwerkt. Zo zijn papier en karton een van de goedkoopste soorten afval, terwijl restafval een van de duurste soorten afval is. Het huren van afvalcontainer via Milieu Service Nederland voor elke afvalstroom binnen je bedrijf is dan ook zeker aangeraden.